Warszawska piłka

Henryk Misiak (piłkarz Polonii i Cracovii z przełomu lat 40. i 50.)
o Władysławie  Szczepaniaku.Hanna Loth-Nowakowa, córka Stefana Lotha

„Gdy zginął mój ojciec, miałam 3 lata. Wiele razy wydawało mi się, że przypominam sobie moment, gdy dowiedzieliśmy się o jego śmierci, że siedziałam wtedy w domu na parapecie, gdy dostaliśmy tę straszną wiadomość. Ale to raczej niemożliwe. Z opowieści rodzinnych wiem, że ojciec był osobą o silnym charakterze, przy tym bardzo towarzyski, o pogodnym usposobieniu. Doskonale grał na wiolonczeli”