Coaching intuicyjny
Jesteśmy przygotowani do prowadzenia i wspierania jednostki całościowo w zakresie tworzenia dobrobytu, zdrowych relacji i wzrostu świadomości w taki sposób, że znajdujemy swój najwyższy potencjał w każdym z tych obszarów. Poprzez intuicyjną pracę, która angażuje wyobraźnię twórczą i aktywny proces dialogowy (pomagającym radykalnie zmieniać perspektywę) odkrywamy i przechodzimy przez większość bloków do sukcesu. W połączeniu z Wielkim Duchem pomagamy odkrywac prawdziwy cel Duszy i znajdujemy możliwie najlepszy kierunek dla talentów i umiejętności. Każda Istota jest jednakowo ważna, a poprzez bezwarunkową miłośc do samych siebie uczymy się kochac innych bez oczekiwania niczego w zamian.
Proces przebiega poprzez odczyt Twojego potencjału kwantowego (energii). Przygotowana do tego osoba widzi, gdzie i w jaki sposób może wesprzeć Ciebie w powrocie do równowagi i wskazać nieodkryte przez Ciebie potencjały i talenty. Dodatkowo, zyskujesz narzędzia do tego, by samodzielnie i świadomie kreować swoją rzeczywistość.